Početna

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti

I. Na temelju članka 6. stavka 10. te članka 29., stavcima 1., 2. i 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH), Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (dalje u tekstu: NVZVOTR) objavljuje javni poziv radi predlaganja kandidata za dostavu projektnih prijedloga za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj.

Više inormacija...

S5 Box