IMENOVANI ČLANOVI MATIČNIH ODBORA U SAZIVU 2017. - 2021. god.

Dana 08. ožujka 2017. godine Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj objavilo je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove područnih znanstvenih vijeća, umjetničkog vijeća i matičnih odbora. Prijedloge za kandidate matičnih odbora uputili su: Rektorski zbor, sveučilišta, javni znanstveni instituti, članovi akademske zajednice i pojedini znanstvenici.

Na 24. sjednici Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj održanoj 26. travnja 2017. godine imenovani su predsjednici, potpredsjednici i članovi matičnih odbora. Prilikom imenovanja vodilo se računa o regionalnoj zastupljenosti, zastupljenosti institucija, pokrivenosti znanstvenih polja unutar pojedinih znanstvenih područja, vrsnoći samih kandidata kao i zastupljenosti žena.

Matični odborI sudjeluju u postupku izbora u znanstvena zvanja.

Mandat predsjednicima, potpredsjednicima i članovima matičnih odbora traje 4 godine.

 

Matični odbor za polje biologije:

1.    Dr. sc. Jakov Dulčić, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, predsjednik

2.    Dr. sc. Maja Osmak, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, potpredsjednica za znanost

3.    Prof. dr. sc. Mate Šantić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Verica Garaj-Vrhovac, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Jasna Hrenović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.    Prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

7.    Dr. sc. Branka Salopek Sondi, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

8.    Dr. sc. Živana Ninčević Gladan, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

9.    Dr. sc. Marijana Peričić Salihović, Institut za antropologiju, Zagreb

10.  Prof. dr. sc. Davor Lučić, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik

11.  Prof. dr. sc. Vera Cesar, Odjel za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

 

Matični odbor za polje fizike:

1.    Prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

2.    Dr. sc. Suzana Szilner, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, potpredsjednica za znanost

3.    Prof. dr. sc. Matko Milin, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Lahorija Bistričić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Dr. sc. Vuko Brigljević, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

6.    Prof. dr. sc. Igor Đerđ, Odjel za kemiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

7.    Dr. sc. Robert Beuc, Institut za fiziku, Zagreb

8.    Dr. sc. Andreja Gajović, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

9.    Dr. sc. Ivica Vilibić, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

10.  Prof. dr. sc. Tamara Nikšić, Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.  Prof. dr. sc. Miroslav Požek, Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za polje geologije:

1.    Akademik Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.    Dr. sc. Marina Mlakar, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, potpredsjednica za znanost

3.    Prof. dr. sc. Darko Tibljaš, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Branka Grbec, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Tomislav Malvić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.    Prof. dr. sc. Dunja Aljinović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

7.    Dr. sc. Marijan Ahel, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

8.    Dr. sc. Damir Slovenec, Hrvatski geološki institut, Zagreb

9.    Dr. sc. Ivana Ujević, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

 

Matični odbor za polje kemije:

1.    Prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, predsjednik

2.    Prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za znanost

3.    Prof. dr. sc. Mladen Miloš, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Dr. sc. Zrinka Kovarnik, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Olga Kronja, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveućilišta u Zagrebu

6.    Prof. dr. sc. Silvana Raić Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

7.    Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.    Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.    Dr. sc. Davor Margetić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

10.  Dr. sc. Damir Kralj, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

 

Matični odbor za polje matematike:

1.    Prof. dr. sc. Zoran Vondraček, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.    Prof. dr. sc. Eduard Marušić-Paloka, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Ivan Slapničar, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Mario Krnić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Dean Crnković, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci 

6.    Prof. dr. sc. Tibor Poganj, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

7.    Prof. dr. sc. Goran Muić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.    Prof. dr. sc. Dražen Adamović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.    Prof. dr. sc. Josip Tambača, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10.  Prof. dr. sc. Vlasta Matijević, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu

11.  Prof. dr. sc. Dragan Jukić, Odjel za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

 

Matični odbor za polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije:

1.    Prof. dr. sc. Sanja Kapelj, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, predsjednica

2.    Prof. dr. sc. Mirko Gojić, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sisak, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

3.    Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

4.    Prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

5.    Prof. dr. sc. Vanja Martinac, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

6.    Prof. dr. sc. Katarina Simon, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

7.    Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.    Prof. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.    Dr. sc. Josip Terzić, Hrvatski geološki institut, Zagreb

 

Matični odbor za polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike:

1.    Prof. dr. sc. Mladen Franz, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.    Prof. dr. sc. Tonči Carić, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

3.    Prof. dr. sc. Zlatan Car, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

4.    Prof. dr. sc. Sanja Steiner, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

5.    Prof. dr. sc. Vinko Tomas, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

6.    Prof. dr. sc. Srećko Krile, Sveučilište u Dubrovniku

7.    Prof. dr. sc. Damir Vučina, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

8.    Prof. dr. sc. Živko Kondić, Sveučilište Sjever, Varaždin

9.    Prof. dr. sc. Domagoj Lanc, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.  Prof. dr. sc. Pero Raos, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

11.  Prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Matični odbor za polja elektrotehnike i računarstva:

1.    Prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.    Prof. dr. sc. Igor Kuzle, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Mario Cifrek, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Dinko Begušić, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Mato Baotić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

6.    Prof. dr. sc. Siniša Srbljić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

7.    Prof. dr. sc. Vladimir Lipovac, Sveučilište u Dubrovniku

8.    Prof. dr. sc. Andrina Granić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu 

9.    Prof. dr. sc. Antonio Šarolić, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

10.  Prof. dr. sc. Srete Nikolovski, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

11.  Prof. dr. sc. Neven Bulić, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

Matični odbor za polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva:

1.    Prof. dr. sc. Karin Šerman, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

2.    Prof. dr. sc. Tanja Roje-Bonacci, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, potpredsjednica za znanost

3.    Prof. dr. sc. Vesna Dragčević, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Sanja Dimter, Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Tatjana Rukavina, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.    Prof. dr. sc. Mate Sršen, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

7.    Prof. dr. sc. Alen Harapin, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

8.    Prof. dr. sc. Pavao Marović, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilišta u Splitu

9.    Prof. dr. sc. Ivica Kožar, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.  Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

11.  Prof. dr. sc. Nevio Rožić, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije:

1.    Prof. dr. sc. Mladen Boban, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednik

2.    Prof. dr. sc. Goran Šimić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Biljana Nigović, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

4.    Prof. dr. sc. Boris Dželalija, Sveučilište u Zadru

5.    Prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.    Prof. dr. sc. Herman Haller, Medicinski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

7.    Dr. sc. Magdalena Grce, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

8.    Prof. dr. sc. Marijan Saraga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

9.    Prof. dr. sc. Marko Duvnjak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10.  Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.  Prof. dr. sc. Toni Valković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

Matični odbor za polje veterinarske medicine:

1.    Prof. dr. sc. Željko Grabarević, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.    Prof. dr. sc. Marko Samardžija, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Dražen Matičić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Marcela Šperanda, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

6.    Prof. dr. sc. Natalija Topić Popović, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

7.    Dr. sc. Ivona Mladineo, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

8.    Prof. dr. sc. Petar Džaja, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.    Prof. dr. sc. Maja Popović, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10.  Prof. dr. sc. Lidija Kozačinski, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.  Prof. dr. sc. Alen Slavica, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za polja poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma:

1.    Prof. dr. sc. Vesna Pavić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

2.    Prof. dr. sc. Jagoda Šušković, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za znanost

3.    Prof. dr. sc. Ljiljana Primorac, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Ivica Grbac, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Jasminka Butorac, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.    Prof. dr. sc. Milan Poljak, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

7.    Prof. dr. sc. Marijan Grubešić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.    Prof. dr. sc. Branka Levaj, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.    Dr. sc. Valter Kožul, Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku

10.  Prof. dr. sc. Matija Domaćinović, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

11.  Prof. dr. sc. Alojzije Lalić, Poljoprivredni institut Osijek

 

Matični odbor za polje ekonomije:

1.    Prof. dr. sc. Katarina Žager, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

2.    Prof. dr. sc. Zdravka Aljinović, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, potpredsjednica za znanost

3.    Prof. dr. sc. Đuro Benić, Sveučilište u Dubrovniku, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Sanja Pfeifer, Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Nikola Knego, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.    Prof. dr. sc. Božo Matić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

7.    Prof. dr. sc. Dražen Derado, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

8.    Prof. dr. sc. Heri Bezić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

9.    Prof. dr. sc. Drago Ružić, Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

10.  Dr. sc. Predrag Bejaković, Institut za javne financije u Zagrebu

11.  Dr. sc. Danijel Nestić, Ekonomski institut u Zagrebu

 

Matični odbor za polja informacijskih i komunikacijskih znanosti:

1.    Prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

2.    Prof. dr. sc. Mirko Čubrilo, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Mario Spremić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

5.    Prof. dr. sc. Mile Pavlić, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci

6.    Prof. dr. sc. Slavko Šimundić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (u mirovini)

7.    Prof. dr. sc. Mario Radovan, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci

8.    Prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

9.    Prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

10.  Prof. dr. sc. Željko Hutinski, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

11.  Prof. dr. sc. Diana Šimić, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

 

Matični odbor za polja pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije:

1.    Prof. dr. sc. Maja Ljubetić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednica

2.    Prof. dr. sc. Dubravka Miljković, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za znanost

3.    Prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Hrvoje Sertić, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Igor Radeka, Sveučilište u Zadru

6.    Prof. dr. sc. Saša Krstulović, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu

7.    Prof. dr. sc. Anđelka Peko, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

8.    Prof. dr. sc. Neven Hrvatić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.    Prof. dr. sc. Anita Zovko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.  Prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.  Prof. dr. sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za polja politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti:

1.    Prof. dr. sc. Anđelko Akrap, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.    Dr. sc. Stipan Tadić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Zdravka Leutar, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Vlasta Ilišin, Institut za društvena istraživanja, Zagreb, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Zoran Šućur, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.    Prof. dr. sc. Marina Ajduković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

7.    Prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru

8.    Prof. dr. sc. Davorka Matić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.    Prof. dr. sc. Dario Matika, Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman"

10.  Prof. dr. sc. Luka Brkić, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

11.  Prof. dr. sc. Mišetić Anka, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za polje prava:

1.    Prof. dr. sc. Željko Potočnjak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.    Prof. dr. sc.  Marko Petrak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Lulić Mira, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

4.    Prof. dr. sc. Maja Seršić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.    Prof. dr. sc. Vesna Barić Punda, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

7.    Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

8.    Prof. dr. sc. Ćorić Dorotea, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

9.    Prof. dr. sc. Boris Ljubanović, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

10.  Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.  Prof. dr. sc. Nenad Hlača, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

Matični odbor za polje psihologije:

1.    Prof. dr. sc. Izabela Sorić, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, predsjednica

2.    Prof. dr. sc. Denis Bratko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Igor Kardum, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Josip Burušić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru

6.    Prof. dr. sc. Majda Rijavec, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

7.    Prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

8.    Prof. dr. sc. Jasna Hudek-Knežević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

9.    Prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10.  Prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.  Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za polja filozofije i teologije:

1.    Prof. dr. sc. Lino Veljak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.    Prof. dr. sc. Mislav Kukoč, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Stjepan Baloban, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Nada Gosić, Medicinski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Josip Mužić, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

6.    Prof. dr. sc. Anto Mišić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

7.    Prof. dr. sc. Tonči Matulić, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.    Prof. dr. sc. Anton Tamarut, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.    Prof. dr. sc. Iris Tičac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

10.  Prof. dr. sc. Erna Banić-Pajnić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.  Prof. dr. sc. Majda Trobok, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

Matični odbor za polje filologije:

1.    Prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

2.    Prof. dr. sc. Ida Raffaelli, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

3.    Prof. dr. sc. Velimir Piškorec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

4.    Prof. dr. sc. Maslina Ljubičić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

5.    Prof. dr. sc. Marija Omazić, Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

6.    Prof. dr. sc. Valnea Delbianco, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

7.    Prof. dr. sc. Marko Dragić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

8.    Prof. dr. sc. Đuro Blažeka, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.    Prof. dr. sc. Zlata Šundalić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Vinkovcima

10.  Prof. dr. sc. Anica Bilić, Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima

11.  Prof. dr. sc. Diana Stolac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

Matični odbor za polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije:

1.    Prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

2.    Dr. sc. Damir Karbić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Mijo Korade, Hrvatski studij Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Stašo Forenbaher, Institut za antropologiju u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Suzana Leček, Hrvatski Institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Baranje i Srijema - Slavonski Brod

6.    Prof. dr. sc. Mirjana Siriščević, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu

7.    Prof. dr. sc. Ante Uglešić, Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru

8.    Prof. dr. sc. Jelka Vince Pallua, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

9.    Prof. dr. sc. Sanja Špoljar Vržina, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

10.  Prof. dr. sc. Ivan Jurković, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

11.  Dr. sc. Mirjana Repanić Braun, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

 

Matični odbor za polja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti), filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti, likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti i umjetnost pokreta:

1.    Prof. art. Kažimir Hraste, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, predsjednik

2.    Prof. art. István Römer, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za umjetnost

3.    Prof. art. Ante Rašić, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Prof. art. Darko Lukić, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. art. Massimo Brajković, Muzička akademija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

6.    Prof. dr. art. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

7.    Prof. art. Borna Baletić, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

8.    Prof. art. Hrvoje Njirić, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

9.    Prof. art. Ksenija Mogin, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

10.  Prof. art. Sanja Drakulić, Umjetnička akademija Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

11.  Prof. art. Tonči Žarnić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za interdisciplinarno područje (znanost; umjetnost):

1.    Prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, predsjednica

2.    Prof. dr. sc. Srećko Gajović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Dražen Njegač, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Dr. sc. Renato Batel, Centar za istraživanje mora Rovinj; Institut Ruđera Boškovića, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Damir Magaš, Sveučilište u Zadru

6.    Prof. dr. sc. Dražen Živić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

7.    Prof. art. Damir Mataušić, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

8.    Prof. dr. sc. Biljana Crnjak Karanović, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

9.    Prof. art. Anđelko Krpan, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

10.  Prof. dr. sc. Laura Šakaja, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.  Prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

12.  Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

13.  Prof. dr. sc. Damir Hasenay, Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

14.  Prof. dr. sc. Feđa Vukić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

15.  Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci