IMENOVANI ČLANOVI PODRUČNIH ZNANSTVENIH I UMJETNIČKOG VIJEĆA U SAZIVU 2017.  - 2021. god.

Dana 08. ožujka 2017. godine Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj objavilo je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove područnih znanstvenih vijeća, umjetničkog vijeća i matičnih odbora. Prijedloge za kandidate područnih znanstvenih vijeća i umjetničkog vijeća uputili su: Rektorski zbor, sveučilišta, javni znanstveni instituti, članovi akademske zajednice i pojedini znanstvenici.

Na 24. sjednici Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj održanoj 26. travnja 2017. godine imenovani su predsjednici, potpredsjednici i članovi područnih znanstvenih vijeća i umjetničkog vijeća. Prilikom imenovanja vodilo se računa o regionalnoj zastupljenosti, zastupljenosti institucija, pokrivenosti znanstvenih polja unutar pojedinih znanstvenih područja, vrsnoći samih kandidata kao i zastupljenosti žena.

Zadaća područnih vijeća je sudjelovanje u razmatranju pitanja iz nadležnosti Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj vezano za pojedina znanstvena i umjetničko područje.

Mandat predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća traje 4 godine.

  

Područno znanstveno vijeće za prirodne znanosti:

1.    Akademik Marko Tadić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.    Prof. dr. sc. Branko Grisogono, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Gordana Rusak, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.    Dr. sc. Ivo Piantanida, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Ante Bilušić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu

6.    Dr. sc. Vinko Zlatić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

7.    Akademik Mladen Juračić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.    Prof. dr. sc. Igor Jerković, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

9.    Akademik Stanko Popović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

10.  Dr. sc. Beata Halassy, Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

11.  Prof. dr. sc. Josipa Velić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Područno znanstveno vijeće za tehničke znanosti:

1.    Prof. dr. sc. Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.    Prof. dr. sc. Roko Andričević, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Pero Raos, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Ivan Petrović, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Tatjana Rukavina, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.    Prof. dr. sc. Sven Lončarić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

7.    Prof. dr. sc. Branka Andričić, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

8.    Prof. dr. sc. Jurica Sorić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

9.    Prof. dr. sc. Štefica Mrvelj, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

10.  Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

11.  Prof. dr.sc. Anica Trp, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

Područno znanstveno vijeće za biomedicinu i zdravstvo:

1.    Akademik Josip Madić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.    Akademik Davor Miličić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Zrinka Tarle, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Bojan Polić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

6.    Prof. dr. sc. Mirna Saraga Babić,Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

7.    Prof. dr. sc. Alan Šuštić, Fakultet zdravstvenih studija i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

8.    Prof. dr. sc. Vladimir Bedeković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.    Prof. dr. sc. Amir Muzur, Fakultet zdravstvenih studija i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.  Dr. sc. Marijeta Kralj, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

11.  Prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić, Institut za antropologiju, Zagreb

 

Područno znanstveno vijeće za biotehničke znanosti:

1.    Akademkinja Vlasta Piližota, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, predsjednica

2.    Prof. dr. sc. Ivan Pejić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Alen Soldo, Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Mladen Brezović, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.    Prof. dr. sc. Jurislav Babić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

7.    Prof. dr. sc. Nikola Pernar, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.    Prof. dr. sc. Ines Panjkota Krbavčić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.    Prof. dr. sc. Darko Kiš, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

10.  Dr. sc. Smiljana Goreta Ban,Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

11.  Dr. sc. Irena Budić-Leto, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

 

Područno znanstveno vijeće za društvene znanosti:

1.    Akademik Zvonko Posavec, Fakultet političkih znanosti, predsjednik

2.    Dr. sc. Željko Lovrinčević, Ekonomski institut u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Dragan Milanović, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Drago Čengić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Zoran Kovačević, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.    Prof. dr. sc. Duško Lozina, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

7.    Prof. dr. sc. Vanja Šimičević, Hrvatski studij Sveučilišta u Zagrebu

8.    Prof. dr. sc. Marija Lebedina Manzoni, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.    Prof. dr. sc. Božidar Kliček, Fakultet organizacije i informatike Varaždin

10.  Prof. dr. sc. Željko Jerneić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.  Prof. dr. sc. Željko Bartulović, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

Područno znanstveno vijeće za humanističke znanosti:

1.    Dr. sc. Katarina Horvat Levaj, Institut za povijest umjetnosti, predsjednica

2.    Prof. dr. sc. Mario Grčević, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.    Prof. dr. sc. Ida Raffaelli,Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.    Prof. dr. sc. Marko Tadić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.    Prof. dr. sc. Ivan Balta, Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

7.    Prof. dr. sc. Alexander Buczynski, Hrvatski institut za povijest

8.    Prof. dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.    Prof. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.  Doc. dr. sc. Iva Rinčić, Fakultet zdravstvenih studija i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

11.  Prof. dr. sc. Ivor Janković, Institut za antropologiju u Zagrebu

 

Područno umjetničko vijeće:

1.    Akademik Nikša Gligo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, predsjednik

2.    Akademik Vladimir Marković, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, potpredsjednik za umjetnost

3.    Prof. art. Slobodan Jokić, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.    Akademik Zoran Juranić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.    Prof. art. Mateo Perasović, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu

6.    Prof. dr. sc. Branko Matulić, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu

7.    Prof. art. Ivana Legati, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

8.    Prof. art. Đorđe Jandrić, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

9.    Prof. art. Letricija Linardić,Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

10.  Prof. art. Mladen Janjanin, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

11.  Prof. art. Marina Novak, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu