Hrvatski je sabor na sjednici održanoj 23. travnja 2021. godine donio Odluku o imenovanju osam novih članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR) na razdoblje od četiri godine.

NVZVOTR najviše je stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj, a čini ga predsjednik i šesnaest članova. U skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Hrvatski sabor svake dvije godine imenuje osam članova vodeći računa o zastupljenosti predstavnika iz područja znanosti i umjetnosti te regija, kao i o zastupljenosti znanstvenika iz gospodarstva.

Odluka Hrvatskog sabora dostupna je na poveznici.