Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj zaprima mnogobrojne upite o pojedinim člancima Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022.) s molbom za njihovo tumačenje.  Obavještavamo sve zainteresirane da Nacionalno vijeće nije ovlašteno za tumačenje zakona iz područja znanosti i visokoga obrazovanja, nego da tu ovlast ima Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Stoga upućujemo zainteresirane da se s mogućim pitanjima obraćaju Ministarstvu znanosti i obrazovanja. 

Prof. emerita Mirjana Polić Bobić

Predsjednica Nacionanog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

U Zagrebu, 28. veljače 2023.