Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR), na svojoj je sjednici održanoj 8. veljače 2021. godine, donijelo Odluku o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora.

Odlukom se propisuju minimalni uvjeti radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te oblik i sadržaj izvješća stručnog povjerenstva.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. lipnja 2022. godine.